Warunki dostawy

Wszystkie pozycje serwisowe odbieramy od klienta i odsyłamy bezpłatnie

W przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy / braku części, klient pokrywa koszt przesyłki w obydwie strony (25,- zł odbiór urządzenia, 25,- zł odesłanie urządzenia).

W przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy / braku części, klient ma możliwość pozostawienia urządzenia do bezpłatnej utylizacji i wówczas nie ponosi kosztów odbioru urządzenia.

Płatności

Koszt dostawy / odbioru urządzenia na terytorium Polski wynosi 25,- zł  ( paczka do 30kg i łącznej długości boków nie więcej niż 165cm - inne parametry wycena idywidualna ).


W przypadku przesyłek zagranicznych prosimy o kontakt z nami w sprawie ustalenia aktualnej stawki obowiązującej w danym kraju.
Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie ją sprawdzić i w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub była otwierana, zalecamy spisanie protokołu uszkodzenia z kurierem.